Το κύριο χαρακτηριστικό της ανεστραμμένης μόνωσης είναι οτι οι πλάκες θερμομόνωσης (που στην προκειμένη είναι μόνο εξηλασμένη πολυστερίνη τύπου Dow 1) τοποθετούνται πάνω από τη στεγάνωση. Στο συγκεκριμένο σύστημα έχουμε μια πλήρως προστατευμένη στενάνωση (τσιμεντοειδούς μονωτικού), μια πλήρως προστατευμένη ζώνη θερμομόνωσης και μια επιφάνεια ελαφράς βατότητας 2 .

Τα στάδια κατασκευής

Η κατασκευή χωρίζεται εξ αρχής σε δύο βασικά σενάρια. Το ένα είναι σε ταράτσες με υπάρχουσες και επαρκείς ρύσεις και το άλλο σε επίπεδες ταράτσες χωρίς καθόλου ρύσεις. Η ύπαρξη ρύσεων είναι άκρως  απαραίτητη καθώς  η υγρασία πρέπει να διαπερνά όλο το σύστημα και να διαχειρίζεται μόνο από τη ζώνη στεγάνωσης η οποία είναι αδιαπέραστη και οδηγεί το νερό στις υδρορροές. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να έχουμε ύπαρξη στηθαίου που θα αποτρέψει την περίπτωση υφαρπαγής των μονωτικών πλακών από ριπές ανέμου.

Στην περίπτωση λοιπόν μη ύπαρξης ρύσεων θα πρέπει αυτές να δημιουργηθούν με την διάστρωση ελαφρομπετόν. Τα βήματα κατασκευής της ανεστραμμένης μόνωσης σε δώμα με ρύσεις είναι τα εξής:

 • Να καθαριστεί καλά η επιφάνεια
 • Να γίνει εφαρμογή δύο στρώσεων τσιμεντοειδούς μονωτικού
 • Να τοποθετηθούν και να επικολληθούν σε προκαθορισμένα σημεία οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης.
 • Να εφαρμοστεί γεωύφασμα σε όλη την επιφάνεια.
 • Να τοποθετηθούν ειδικά τεμάχια στήριξης .
 • Πάνω στα ειδικά τεμάχια στήριξης εδράζονται ταρατσόπλακες που αποτελούν και τη ζώνη ελαφράς βατότητας.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να μην τοποθετηθούν ταρατσόπλακες και να γίνει διάστρωση λευκού βότσαλου ή χαλικιού, επιλογή η οποία κατεβάζει το κόστος και το συνολικό βάρος (απαραίτητο σε πολύ παλιά κτήρια) της εφαρμογής, αλλά μειώνει τη χρηστικότητα του δώματος.

 

 

Πλεονεκτήματα ανεστραμμένης μόνωσης

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η χρήση αποκλειστικά τσιμεντοειδούς μονωτικού είναι επιλογή και προτροπή των μηχανικών μας για τρεις σημαντικούς λόγους: Πρώτον διότι τα τσιμεντοειδή μονωτικά έχουν άψογα και μακροχρόνια (έως και 30 έτη) αποτελέσματα υγρομόνωσης εφόσον εφαρμοστούν άρτια και προστατευτούν από την ακτινοβολία του ήλιου. Δεύτερον διότι έχουν πολύ μεγαλύτερη διαπνοή από τις ασφαλτικές μεμβράνες, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για την αποφυγή συμπυκνώσεων και την εμφάνιση υγρασίας στο εσωτερικού του σπιτιού που δημιουργείται από τους υδρατμούς που παράγονται μέσα στο σπίτι και δεν μπορούν να διαφύγουν μέσω της υγρομόνωσης.

Η επιλογή αυτή προσθέτει λοιπόν τρία πλεονεκτήματα στην ανεστραμμένη μόνωση. Σαν εφαρμογή γενικά έχει επίσης τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Εξαιρετική και αδιαπέραστη υγρομόνωση του κτηρίου σας.
 • Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα θερμομόνωσης λόγω της χρήσης εξηλασμένης πολυστερίνης τουλάχιστον πέντε εκατοστών.
 • Χρηστικότητα του δώματος καθώς το αποτέλεσμα είναι ένα βατό δώμα.
 • Καλό αισθητικό αποτέλεσμα.
 • Υψηλό προσδόκιμο ζωής του συστήματος.
 • Σημαντικά χαμηλότερο κόστος από τις συμβατικές μεθόδους.
 1. Η εξηλασμένη πολυστερίνη έχει τη μέγιστη αντοχή στην υγρασία χωρίς να σαπίζει
 2. Κανονική χρήση ταράτσας. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση βαρέων μηχανημάτων

Εκτίμηση κόστους:

Η εκτίμηση αφορά ταράτσα τουλάχιστον 60 τετραγωνικών.

Για ταράτσες με υπάρχουσες ρύσεις:

23,00€ έως 26,00€ ανά τετραγωνικό (υλικά και εργασία)

Για ταράτσες  χωρίς υπάρχουσες ρύσεις:

31,00€ έως 34,00€ ανά τετραγωνικό (υλικά και εργασία)

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φπα 24%

Θέλετε να αναλάβουμε το δικό σας έργο;

Η  εταιρεία μας, REBUILD HELLAS παρέχει υπηρεσίες κατασκευής, οργάνωσης και επίβλεψης κτιριακών και τεχνικών έργων καθώς και επισκευής, συντήρησης και ανακαίνισης ιδιωτικών ή επαγγελματικών χώρων.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί και πείτε μας για το έργο σας