Με την παράδοση και εξόφληση ενός έργου ο ιδιοκτήτης λαμβάνει γραπτη εγγύηση πέντε ετών σε όλες τις εργασίες ανακαίνισης που εκτελέσαμε.