Κάθε έργο μας επιβλέπεται συνεχώς από έναν πολιτικό μηχανικό της εταιρίας μας ο οποίος διασφαλίζει την ποιότητα και ασφάλεια των εργασιών που εκτελούνται καθώς και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Η εταιρία μας μπορεί να εγγυηθεί την τάξη και ασφάλεια του ακινήτου σας μέχρι την παράδοση του έργου, καθώς και την εβδομαδιαία γραπτή ενημέρωσή σας για την πορεία των εργασιών. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να βρεθεί στο ακίνητο όποτε και αν το επιθυμεί ή να μην παρευρεθεί καθόλου αν αυτό δεν είναι δυνατό.