Επισκευή αποκαλυμμένων οπλισμών, επισκευή ρωγμών, εξωτερική θερμομόνωση, θερμομόνωση και υγρομόνωση ταράτσας, επισκευή κούτελων και χρωματισμοί.