Άλλη μια ολοκληρωμένη δουλειά αποπερατώθηκε από την εταιρία μας στη Δάφνη.