Ανακαίνιση δύο λουτρών στην Νέα Ερυθραία. Έγινε νέα εγκατάσταση υδραυλικών, ψευδοροφές με θυρίδες και δημιουργία χτιστής ντουζιέρας στο ένα και μπανιέρας στο άλλο με πατητή τσιμεντοκονία.

Πριν

Μετά

Περισσότερα έργα

  • Περισσότερα
  • Περισσότερα
  • Περισσότερα

Θέλετε να αναλάβουμε το δικό σας έργο;

Η  εταιρεία μας, REBUILD HELLAS παρέχει υπηρεσίες κατασκευής, οργάνωσης και επίβλεψης κτιριακών και τεχνικών έργων καθώς και επισκευής, συντήρησης και ανακαίνισης ιδιωτικών ή επαγγελματικών χώρων.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί και πείτε μας για το έργο σας

Επικοινωνία