Ανακαίνιση δύο λουτρών στην Νέα Ερυθραία. Έγινε νέα εγκατάσταση υδραυλικών, ψευδοροφές με θυρίδες και δημιουργία χτιστής ντουζιέρας στο ένα και μπανιέρας στο άλλο με πατητή τσιμεντοκονία.

Πριν

Μετά

Θέλετε να αναλάβουμε το δικό σας έργο;

Η  εταιρεία μας, REBUILD HELLAS παρέχει υπηρεσίες κατασκευής, οργάνωσης και επίβλεψης κτιριακών και τεχνικών έργων καθώς και επισκευής, συντήρησης και ανακαίνισης ιδιωτικών ή επαγγελματικών χώρων.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί και πείτε μας για το έργο σας