Ανακαίνιση Σπιτιών

Για κάθε ανάγκη ανακαίνισης της κατοικίας σας, η εταιρεία μας σας παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση από την αποτύπωση του υφιστάμενου χώρου, την προκοστολόγηση με ταχύτητα και απόλυτη ακρίβεια, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου.

 • Άμεση και δωρεάν αυτοψία
 • Εκπόνηση αναλυτικού κοστολογίου και χρονοδιαγράμματος
 • Δημιουργία δισδιάστατων και τρισδιάστατων απεικονίσεων
 • Έκδοση απαραίτητων αδειών
 • Συνεχής επίβλεψη του έργου από πολιτικό μηχανικό

Ανακαίνιση Επαγγελματικών Χώρων

Αν σκέφτεστε να ανακαινίσετε τον επαγγελματικό σας χώρο, η εταιρεία μας μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα μελετών και εργασιών με σκοπό τη δημιουργία ενός εντυπωσιακού και λειτουργικού χώρου για κάθε επαγγελματική σας ανάγκη.

 • Άμεση και δωρεάν αυτοψία
 • Εκπόνηση αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών
 • Εκπόνηση αναλυτικού κοστολογίου και χρονοδιαγράμματος
 • Δημιουργία δισδιάστατων και τρισδιάστατων απεικονίσεων
 • Έκδοση απαραίτητων αδειών
Κατασκευή οικιστικών έργων

Κατασκευή Οικιστικών Έργων

Η εταιρεία μας καλύπτει όλο το φάσμα μελετών, αδειοδοτήσεων και εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή μιας σύγχρονης κατοικίας.

 • Σχεδίαση και πρόταση αρχιτεκτονικών σχεδίων
 • Εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών
 • Έκδοση οικοδομικής άδειας
 • Εκπόνηση αναλυτικού κοστολογίου και χρονοδιαγράμματος
 • Ανάληψη της γενικής επίβλεψης του έργου
εξωτερική θερμομόνωση

Εξωτερική Θερμομόνωση

Η εξωτερική θερμομόνωση σε νέες ή υφιστάμενες κατασκευές έχει καταστεί πλέον απαραίτητο κομμάτι στην κατασκευή ή την ανακαίνιση. Αναμφίβολα η ενεργειακή αλλά και αισθητική αναβάθμιση που επιτυγχάνεται προσφέρει εξοικονόμηση χρημάτων και καλύτερο βιοτικό επίπεδο.

 • Άμεση και δωρεάν αυτοψία
 • Επιλογή και πρόταση του κατάλληλου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης
 • Εκπόνηση αναλυτικού κοστολογίου και χρονοδιαγράμματος
 • Έκδοση απαραίτητων αδειών
 • Συνεχής επίβλεψη εργασιών από πολιτικό μηχανικό
Μονώσεις Ταρατσών

Μόνωση Ταρατσών

Με τον όρο μόνωση ταράτσας ή δώματος περιγράφουμε όλα τα είδη και τις ανάγκες μόνωσης πχ θερμομόνωση, υγρομόνωση ή και συνδυασμός των δύο.

 • Άμεση και δωρεάν αυτοψία
 • Επιλογή και πρόταση του κατάλληλου είδους μόνωσης
 • Εκπόνηση αναλυτικού κοστολογίου και χρονοδιαγράμματος
 • Έκδοση απαραίτητων αδειών
 • Συνεχής επίβλεψη εργασιών από πολιτικό μηχανικό

Θέλετε να αναλάβουμε το δικό σας έργο;

Η  εταιρεία μας, REBUILD HELLAS παρέχει υπηρεσίες κατασκευής, οργάνωσης και επίβλεψης κτιριακών και τεχνικών έργων καθώς και επισκευής, συντήρησης και ανακαίνισης ιδιωτικών ή επαγγελματικών χώρων.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί και πείτε μας για το έργο σας