Αντιμετώπιση & Αποκατάσταση Υγρασίας

Η υγρασία είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που εμφανίζεται στις κατασκευές με διάφορες μορφές. Βλέποντας τα συμπτώματα και τα προβλήματα που δημιουργούνται, μπορούμε να αντιληφθούμε ποια είναι η αιτία της υγρασίας.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα υγρασίας

 • Υγρασία στους τοίχους εσωτερικά
 • Κηλίδες Υγρασίας
 • Ανάπτυξη μούχλας
 • Δυσάρεστη οσμή μούχλας
 • Τοίχοι που εμφανίζουν σταγονίδια νερού στην επιφάνειά τους
 • Εμφάνιση αλάτων – εμφάνιση εξανθημάτων
 • Φουσκώματα – Αποκολλήσεις – Σκασήματα χρωμάτων, ταπετσαριών, σοβά, κτλ
 • Σκουριά- Διάβρωση μεταλλικών επιφανειών / σήψη ξύλινων επιφανειών
 • Αποσάρθρωση δομικών στοιχείων
 • Μείωση θερμομονωτικής ικανότητας υλικών
 • Πρόσφατα διορθωμένη διαρροή ή πλημμύρα

Με μια δωρεάν αυτοψία μπορούμε να εντοπίσουμε το είδος και τα αίτια της εμφάνισης υγρασίας στο χώρο σας. Σε δεύτερο στάδιο θα σας προτείνουμε τον καταλληλότερο για την περίπτωσή σας τρόπο αντιμετώπισης χρησιμοποιώντας πάντα τα πιο σύγχρονα υλικά και μεθόδους.