Μελέτη & Κατασκευή

Προερχόμενοι από οικογένεια κατασκευαστών, η κατασκευή της οικίας ή του επαγγελματικού σας κτηρίου από το στάδιο της μελέτης, της έκδοσης της οικοδομικής άδειας και μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση του έργου αποτελεί οικογενειακή μας παράδοση.

Υπεύθυνα, εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού αναλαμβάνουμε την κατασκευή του κτηρίου σας από οποιοδήποτε στάδιο και με μόνο στόχο το τέλειο αποτέλεσμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε εργασία μελέτης, έκδοσης των απαραίτητων αδειών και κατασκευή οποιουδήποτε κτηριακού έργου.