Για να καθοριστεί επακριβώς το κόστος μιας ανακαίνισης πρέπει να γνωρίζουμε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του ακινήτου σας καθώς και το βαθμό στον οποίο θα επέμβουμε. Μια ολική ανακαίνιση (αλλαγή κουφωμάτων, αυτονομία θέρμανσης, πλήρης ανακαίνιση κουζίνας, πλήρης ανακαίνιση μπάνιου, νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση, νέες πόρτες και ντουλάπες, νέα δάπεδα και χρωματισμοί) έχει ένα ενδεικτικό αρχικό κόστος περίπου 400-500€/τετραγωνικό.